UKURAN TEPAT DAN JITU.Selasa, 11 Ogos 2009

KERJA UKUR KADASTRA/JURUTERA

PROSIDUR KERJA PENGUKURAN TANAH 

1.0 Jenis-jenis Ukur Tanah Kadester Yang Dilaksanakan Oleh Juruukur Kerajaan:-

 • a) Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Native Title (NT); 
 • b) Pengukuran Pengambilan Tanah;
 • c) Pengukuran Perwartaan Tanah Simpanan Kerajaan ( Sek. 28, Ordinan Tanah Sabah);
 • d) Pengukuran Perwartaan Tanah Simpanan Kegunaan Anak Negeri ( Sek. 78, Ordinan 
 • Tanah Sabah);
 • e) Pengukuran Yang Berkaitan Tuntutan Hak Asasi Tanah Mengikut Adat Anak Negeri;


2.0 Jenis-jenis Ukur Tanah Kadester Yang Dilaksanakan Oleh Juruukur Berlesen Yang 
      Berdaftar Dengan Lembaga Juruukur Sabah:-

 • a) Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Country Lease (CL); 
 • b) Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Town Lease (TL);
 • c) Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Lesen Duduk Sementara (TOL);
 • d) Permohonan Tanah yang diluluskan dengan syarat Native Title (NT); 
 • e) Pengukuran Semula Hakmilik (Resurvey);
 • f) Pengukuran untuk penukaran Hakmilik Field Register (FR) ke Native Title (NT);
 • g) Pengukuran untuk penukaran Hakmilik Provisional Lease (PL) ke Country Lease (CL);
 • h) Pengukuran Pengambilan Tanah;
 • i) Pengukuran Pembahagian / Pencantuman Tanah;
 • j) Pengukuran Pembahagian Bangunan (Subsidiary Titles);
 • k) Pengukuran Tukar Syarat Hakmilik Tanah;
 • l) Lain-lain jenis pengukuran kadaster.---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

CONTOH GERAN TANAHCONTOH LOT TANAH YANG DI BUAT PECAH
SEMPADAN / PEMBAHAGIAN SAMA ADA UNTUK
DIJUAL ATAU PEMBAHAGIAN.

CONTOH PELAN AKUI ATAU PA

Sebelum menjalankan kerja ukuran di padang,pehak pemilik
tanah atau yang akan menjalankan kerja ukur harus lah mengambil
Pelan Akui atau PA.Pelan akui ini boleh didapati di mana mana pejabat
di Jabatan Ukur Negeri.

KOS UKUR TANAH BAGI SATU PEROJEK BERGANTUNG KEPADA PERKARA BERIKUT;

KERJA UKUR KADASTRA


 • 1. Bayaran asas bagi sesuatu kerja [satu perojek] RM1,000.00-dikecualikan
 • 2. Ukuran terabas tertutup bagi connection dan control datum[per/meter] RM4.00
 • 3. Monumentation of Survey mark atau penandaan setiap tanda atau penandaan semula bagi datum hilang atau berhanjak [satu tanda] RM 300.00
 • 4. Data ukur yang di hantar dalam bentuk 'digital format'di cas 20% dari (2) eg;50mxRM4.00 x 20% =.................
KERJA UKUR KEJURUTERAAN
 • 1. Bayaran asas bagi sesuatu kerja RM1,000.00-dikecualikan
 • 2. Bayaran plan PA setiap pelan hitungan RM 2.00 Per Lot
 • 3. Bagi penandaan semula batu lama atau termasuk yang hilang atau
 • terhanjak dari kedudukan asal ( refixed or replace )RM170.00 per/tanda

POTONGAN 50 % BAGI KELUASAN DI BAWAH;

 • lot0.5                2.0 hektar RM 800.00
 • Lot 2.5              5.0 hektar RM1,200.00
 • Lot 5.0              10.0 hektar RM 3,320.00
 • Lot10.0             15.0 hektar RM 4,060.00
 • Lot15.0             20.0 hektar RM 4,690.00


Kos di atas adalah kos yang di tetapkan oleh Juruukur tanah berlesen walau bagaimanapun bergantung kepada lokasi yang hendak di ukur.Bagi kerja ukur tanah.blogspot kadar asas di (1) di kecualikan dan potongan 50% dari kos kos yang di tunjukkan tersebut.kos di atas cuma sebagai 'guide line' bagi menentukan kos kerja ukur tersebut,maksud nya diatas persetujuan di antara tuan tanah dan pengukurkur yang menjalankan kerja ukur tersebut.